Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Pracodawca poza wykonaniem oceny ma również obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku na jakie są narażeni.

Jeśli mielibyśmy zdefiniować ryzyko to możemy określić to jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Również w innych dokumentach mowa jest o ocenie ryzyka zawodowego:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy  zobowiązuje pracodawcę do:

 • zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenia pracowników
 • zapobiegania zagrożeniom
 • likwidowania zagrożeń u źródła ich powstawania
 • dostosowanie warunków pracy i procesów do możliwości pracownika poprzez odpowiednie projektowanie stanowisk pracy, dobór maszyn oraz narzędzi pracy
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych
 • zastępowania niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń i substancji bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi
 • oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach,
 • uwzględniania podczas oceny ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy występujących przy wykonywanych pracach oraz  sposobach wykonywania prac
 • prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ocenę ryzyka zawodowego
 • stosowania – gdy wymaga tego sytuacja – sygnałów bezpieczeństwa do kierowania ludźmi wykonującymi prace stwarzające zagrożenie
 • informowania pracowników o istniejących zagrożeniach
 • zapewnienia systematycznych kontroli stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki pracodawca jest zobowiązany do:

 • stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia.
 • prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub książki rejestrowej
 • stosowania odpowiednich środków hermetyczności
 • stosowania odpowiednich znaków ostrzegawczych
 • zapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych zobowiązuje pracodawcę do:

 • ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemicznych

 

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy został określony:

 • wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania
 • sposób prowadzenia rejestru pracy, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub  procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym
 • warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego pomaga ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą. Przyczynia się również do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania.