Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Kampania społeczna 2012 - Prewencja wypadkowa

Prewencja wypadkowa

Informacyjna kampania społeczna 2012
www.ciop.pl/prewencja_wypadkowa

Z początkiem lutego br. ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Celem kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa” jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy. Kampania jest organizowana w ramach 2 etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” i została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Skuteczność działań z zakresu prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników. Jednym z najbardziej istotnych jest budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z definicją, kultura bezpieczeństwa pracy jest związana z wartościami, postawami i normami zachowań w zakresie bezpieczeństwa pracy, wspólnymi dla wszystkich pracowników. Nawet jeżeli w zakładzie pracy są wprowadzane różne rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu minimalizowanie wpływu potencjalnych zagrożeń i zwiększanie komfortu pracy, to i tak od kultury bezpieczeństwa pracownika zależy, czy będzie on wykonywał swoje czynności zawodowe w sposób bezpieczny, korzystając z dostarczanych przez pracodawcę środków technicznych i organizacyjnych. 

Istotny wpływ na określone zachowania zarówno pracowników, jak i przedstawicieli kierownictwa, ma ich postawa wobec bezpieczeństwa pracy. Jej wyznacznikiem jest m.in. skuteczność i atrakcyjność działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, prowadzonych w przedsiębiorstwach. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają, poprzez prowadzone działania, oddziaływać na postawy względem pracy, budować je lub zmieniać, a poprzez to podnosić bezpieczeństwo i jakość pracy. 

Istotny wpływ na określone zachowania zarówno pracowników, jak i przedstawicieli kierownictwa, ma ich postawa wobec bezpieczeństwa pracy. Jej wyznacznikiem jest m.in. skuteczność i atrakcyjność działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, prowadzonych w przedsiębiorstwach. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają, poprzez prowadzone działania, oddziaływać na postawy względem pracy, budować je lub zmieniać, a poprzez to podnosić bezpieczeństwo i jakość pracy.

Działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują między innymi zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową związaną z warunkami pracy oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Ponadto wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Celami szczegółowymi kampanii społecznej 2012 pn. „Prewencja wypadkowa” są:

 • promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk bhp w zakresie współpracy z podwykonawcami,
 • przeciwdziałanie wypadkom wśród podwykonawców i klientów (firm najbliższego otoczenia),
 • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu przeciwdziałania wypadkom, przede wszystkim wśród przedstawicieli:
  • małych i średnich przedsiębiorstw, 
  • przedsiębiorstw z województw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości, 
  • przedsiębiorstw z działów gospodarki o podwyższonym wskaźniku wypadkowości,
 • zwiększanie świadomości młodych pracowników w zakresie przeciwdziałania wypadkom,
 • upowszechnianie bezpiecznych zasad pracy na wysokości,
 • upowszechnianie metod zmiany świadomości i zachowań pracowników oraz pracodawców, m.in. poprzez:
  • upowszechnianie wiedzy o zmianie postaw z zakresu bezpieczeństwa pracy,
  • organizowanie kampanii społecznych w przedsiębiorstwach, 
  • upowszechnianie dobrych praktyk bhp. 

Realizacji tych celów będą służyć poszczególne przedsięwzięcia, organizowane przez CIOP-PIB we współpracy z Partnerami kampanii społecznej lub przez samych Partnerów.

Pierwsze przedsięwzięcie kampanii zostało zaplanowane na połowę lutego, a następne dwa na marzec. W dniu 16 lutego br. GAZ-SYSTEM S.A. organizuje w swoim oddziale w Poznaniu zamknięte seminarium poświęcone aspektom bhp we współpracy z podwykonawcami.
W marcu odbędą się dwie konferencje. Pierwsza z nich, pt.: „Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu”, odbędzie się w dniu 16 marca br. w Rzeszowie na terenie WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Organizatorami konferencji są: CIOP-PIB, OSPS BHP Odział w Rzeszowie oraz WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny OSPSBHP. Program konferencji obejmuje m.in.: ocenę ryzyka zawodowego w zakładach obróbki metalu, metody zapobiegania obchodzenia przez pracowników urządzeń ochronnych i osłon stosowanych do maszyn, czy prezentację nowoczesnych narzędzi do wizualizacji zdarzeń wypadkowych w zakładach obróbki metalu. W ramach konferencji zaplanowano także wizytę techniczną w zakładzie WSK „PZL Rzeszów” S.A. oraz wystawę opracowań wspierających kształtowanie bezpiecznych warunków pracy oraz przykładów środków ochrony indywidualnej.
Druga z konferencji - pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie” - odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach!

Informacje na temat kampanii oraz jej poszczególnych przedsięwzięć znajdują się na stronie www.ciop.pl/prewencja_wypadkowa. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do włączania się w działania kampanii. Szczegółowych informacji udziela koordynator kampanii - Agnieszka Szczygielska (Ośrodek Promocji CIOP-PIB, tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl).