Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Jak oceniać ryzyko zawodowe

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzić w pięciu następujących krokach:

KROK 1 Zbieranie informacji
KROK 2 Identyfikacja zagrożeń
KROK 3 Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami
KROK 4 Planowanie działań profilaktycznych
KROK 5 Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

KROK 1 – Zbieranie informacji

Pracodawca prowadzi dokumentację dotyczącą oceny ryzyka zawodowego w której w powinno być zawarte:

 • opis stanowiska pracy – lokalizacja, wykonywane czynności
 • stosowane maszyny, urządzenia i materiały
 • występujące na stanowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • stosowana odzież oraz środki ochrony indywidualnej
 • data przeprowadzonej oceny
 • informacja o dotychczasowych wypadkach, chorób zawodowych oraz wszystkich innych niepożądanych zdarzeń związanych z warunkami pracy na danym stanowisku,

Źródłem informacji do oceny ryzyka mogą być przede wszystkim:

 • dane techniczne o stosowanych na stanowisku maszynach i urządzeniach,
 • wyniki pomiarów czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych, a także uciążliwych, występujących na stanowisku pracy,
 • dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • karty charakterystyk substancji chemicznych
 • przepisy prawne i normy techniczne,
 • literatura naukowo-techniczna,
 • obserwacje środowiska pracy,
 • obserwacje zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz poza nim,
 • wywiady i konsultacje z pracownikami,

 

KROK 2 – Identyfikacja zagrożeń

Na tym etapie należy zebrać informacje o czynnikach na jakie pracownik jest narażony (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe), należy ustalić w jaki sposób te czynniki oddziałują na pracownika, co mogą wywołać. Również warto jest przeanalizować czas oraz częstotliwość narażenia człowieka na zagrożenia.

 

KROK 3 – Ocena ryzyka

Należy ocenić dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia: Czy ryzyko jest małe, średnie, czy też duże, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych następstw zagrożeń oraz to, jak ciężkie mogą być te następstwa.

Do oceny ryzyka zawodowego może posłużyć jedna z metod - (zobacz metody oceny ryzyka).

 

KROK 4 – Działania profilaktyczne

Jak zaplanować działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe?

Jeżeli ryzyko zawodowe zostało oszacowane wg stosowanej metody jako duże/nieakceptowane, należy natychmiast podjąć działania w celu jego ograniczenia.

Jeżeli ryzyko zostało oszacowane jako średnie i stwierdzono, że jest ono dopuszczalne, zaleca się zaplanowanie działań w celu jego dalszego zmniejszenia.

Jeżeli ryzyko zawodowe zostało oszacowane jako małe i stwierdzono, że jest ono dopuszczalne, konieczne jest zapewnienie, że będzie ono pozostawało na tym samym poziomie.

Celem działam profilaktycznych jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego, planując je należy przede wszystkim pamiętać o:

 • eliminowaniu zagrożeń/ryzyka zawodowego,
 • wprowadzaniu środków organizacyjnych eliminujących lub ograniczających ryzyko,
 • zastosowaniu środków ochrony zbiorowej,
 • stosowaniu właściwych środków ochrony indywidualnej.

 

KROK 5 – Dokumentacja oceny ryzyka

Możesz udokumentować ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy, tworząc KARTĘ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO.

Na karcie oceny należy umieścić podstawowe informacje:

 • nazwę i adres przedsiębiorstwa,
 • nazwę stanowiska pracy, na którym przeprowadzana jest ocena ryzyka,
 • ilość osób zatrudnionych z podziałem na kobiety i mężczyzn,
 • datę przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
 • nazwiska osób przeprowadzających ocenę

Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia należy ustalić działania prewencyjne, które zostały podjęte w celu ograniczenia związanego z nim ryzyka.

Należy zapisać wynik oceny ryzyka zawodowego dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia (np. ryzyko duże/niedopuszczalne),

Po dokonaniu oceny należy zapoznać z nią pracowników co należy potwierdzić podpisem na liście osób zapoznanych z oceną ryzyka na danym stanowisku.