Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie w przeglądarce Twojego komputera plików tekstowych, tzw. ciastek (ang. cookies), które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszego serwisu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności plików cookie.
Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na zapisywanie i korzystanie z plików cookies przez nasz serwis.

Zrozumiałem i chcę kontynuować
BHP w rolnictwie
Czy nieutrzymywanie porządku w miejscu pracy może być powodem zwolnienia pracownika?
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy? Czy pracownik ma prawo odmówić wykonywania ...
ZOBACZ ODPOWIEDŹ
Katalog firm

» Centrum Medyczne ...

Branża: Medycyna pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Sklep AutoMotor

Branża: Oznakowanie
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

» Logos S.C. Hurtownie ...

Branża: Artykuły - chemia
Miasto: Toruń
Województwo: Kujawsko-pomorskie

» EKO-PUNKT ...

Branża: Gospodarka odpadami
Miasto: Warszawa
Województwo: Dolnośląskie

» Laboratorium ...

Branża: Badania środowiska pracy
Miasto: Łódź
Województwo: Łódzkie

Brak ogłoszeń
Informatyczna obsługa firm, Outsourcing IT

Oceny ryzyka zawodowego WG PN-N-18002

Tabela 1.         Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej wg PN-N-18002

Prawdopodobieństwo

Ciężkość następstw

Mała

Średnia

Duża

Mało prawdopodobne

małe

1

małe

1

Średnie

2

Prawdopodobne

małe

1

średnie

2

Duże

3

Wysoce prawdopodobne

średnie

2

duże

3

Duże

3

 
 

Tabela 2.         Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej wg PN-N-18002

Prawdopodobieństwo

Ciężkość następstw

Mała

Średnia

Duża

Mało prawdopodobne

bardzo małe

1

małe

2

średnie

3

Prawdopodobne

małe

2

średnie

3

duże

4

Wysoce prawdopodobne

średnie

3

duże

4

bardzo duże

5

 
 
Ciężkość szkodliwych następstw zagrożenia i prawdopodobieństwo ich wystąpienia można określić następująco:
 
  • do następstw o małej szkodliwości zaliczane są urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy (stłuczenia, zranienie itp.),
  • do następstw o średniej szkodliwości zalicza się choroby i urazy, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające się okresowo dolegliwości i są związane z krótkim okresem absencji,
  • do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć,
  • do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika,
  • do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika,
  • do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Tam, gdzie jest to możliwe, polska norma zaleca szacowanie ryzyka zawodowego na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenia. Zasady przedstawia tabela 3.

Tabela 3.         Ogólne zasady oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej na podstawie wielkości charakteryzujących narażenie

Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P)

Oszacowanie ryzyka zawodowego

P > Pmax

duże

Pmax >= P >= 0,5 Pmax

średnie

P < Pmax

małe

 

Pmax – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenia, ustalana na ogół na podstawie odpowiednich przepisów (może to być odpowiednia wartość NDS – najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – najwyższego natężenia). W przypadku braku ustalonych wymagań przy jej ustalaniu można wykorzystać opinie ekspertów i/lub wziąć pod uwagę opinie pracowników.

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego– lub też ocena ryzyka zawodowego polega na określeniu czy ryzyko jest akceptowalne, czy też konieczne jest jego zmniejszenie. Podstawowym kryterium dopuszczalności ryzyka są wymagania zawarte w przepisach prawnych i dokumentach normatywnych. Często w przypadku braku takich wymagań zaleca się ustalanie własnych kryteriów w oparciu o wiedzę ekspertów bhp, własne doświadczenia i opinie pracowników. W przypadku prezentowanej trójstopniowej skali dopuszczalność ryzyka można wyznaczać na bazie przedstawionej tabeli 4., natomiast dla skali pięciostopniowej zasady przedstawia tabela 5.

 

Tabela 4.         Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali trójstopniowej) wg PN-N-18002

Oszacowanie ryzyka zawodowego

Dopuszczalność ryzyka zawodowego

Niezbędne działania

Duże

Niedopuszczalne

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie środków ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Średnie

Dopuszczalne

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenia ryzyka zawodowego

Małe

Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje co najwyżej na tym samym poziomie

 

Tabela 5.         Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali pięciostopniowej) wg PN-N-18002

Oszacowanie ryzyka zawodowego

Dopuszczalność ryzyka zawodowego

Niezbędne działania

Bardzo duże

Niedopuszczalne

Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu akceptowalnego

Duże

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie środków ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Średnie

Dopuszczalne

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenia ryzyka zawodowego

Małe

Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszania poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje na tym samym poziomie.

Bardzo małe

Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań